Dịch vụ

Ngành nghề kinh doanh:
  1. Photocopy kỹ thuật số; in mầu; in laser A0- A4;
  2. Soạn thảo văn bản, đóng sổ sách;
  3. Scan, ép plastic, in dữ liệu sang đĩa CD, VCD, DVD…
  4. Cung cấp các văn bản pháp luật
  5. Cung cấp máy, thiết bị văn phòng.
  6. Cung cấp văn phòng phẩm.
  7. Cung cấp các văn bản pháp luật